Vách ngăn phòng khách và phòng ăn mã V110

4.500.000