Vách ngăn phòng khách và phòng ngủ mã V101

4.500.000